Onderhoud en beheer van uw tweede verblijf

Elf oplossing op maat

​Deze lijst geeft u een idee van de diensten die wij kunnen aanbieden en is dus niet limitatief. We een voorstel op maat volgens uw wensen en verwachtingen.

  CONTROLEBEZOEKEN  

 

Nazicht binnen: controle op eventuele lekken, vocht, abnormaliteiten

Verluchten van de binnenruimtes

Nazicht buiten: zwembad, beplantingen, eerst komende

Nazicht van hekken, luiken, deuren, afsluitingen

Sproeien van planten

Lichten van de brievenbus en doorsturen van documenten volgens afspraak

Onderhoud van de tuin

Winterklaar maken van de woning (water, elektriciteit, zwembad ...)

Grote schoonmaak

E-mail over stand van zaken na elk bezoek

  CONTROLEBEZOEK IN GEVAL VAN URGENTIES

Extra nazicht na noodweer, koudevlagen, ed.

Overzichtsmail na elk bezoek

Maatregelen opstarten bij urgenties na overleg

Contactpersoon bij alarm

  OPVOLGENDE BIJ WERKEN  

Optreden als tussenpersoon

Openen van de woning en aanwezigheid bij de woning om toegang te geven aan werklui

Stand van zaken per mail doorgeven

 

   VOORBEREIDEN EN AFSLUITEN VAN UW WONING

Verluchten van het huis

Openen / sluiten  van deuren in luiken

Opfrissen van de binnenruimten

Poetsen van ramen

Klaarleggen van huislinnen in badkamer, keuken

Opmaken van bedden

Aanzetten / afzetten van verwarming / airco, elektriciteit

Vullen / reinigen van de ijskast

Klaarzetten / opruimen van het buitenmeubilair

Borstelen van het terras

Veilig afsluiten

Verwijderen van vuilnis

Wegbrengen van uw linnen naar was, ophalen en terug schikken in uw kasten